Info om cannabinoider – de mange facetter af cannabis planten

Cannabis planten har været kendt i mange år og været en del af den alternative medicin i mange år. Brugen er kendt i kinesisk medicin hele 10.000 år tilbage. I cannabis planten finder man i alt mellem 85 og 450 af de såkaldte cannabinoider. Disse stoffer udgør de medicinske bestanddele af planten. De mest kendte er stofferne THC og CBD. Førstnævnte er det stof, der gør at man bliver skæv af at ryge hash. Sidstnævnte er ikke euforiserende ligesom THC, men har stadig en lang række påståede medicinske effekter. Forskerne har forsket i cannabis planten i mange år. Mange forskere har forsket i de gavnlige effekter på den menneskelige krop. På trods af mange videnskabelige forsøg, er stofferne dog stadig ikke anerkendt af Sundhedsstyrelsen.

Inden for videnskaben er cannabis en af de allermest spændende planter at forske i. Det er således for eksempel påvist at cannabinoider kan gå ind og påvirke vores nervesystem gennem kemiske forbindelser. I dag forsker man mere i om stofferne kan have nogle medicinske effekter i bekæmpelse af en lang række sygdomme. Indtil videre har man ikke konstateret nogle videre effekter i decideret helbredelse af sygdomme. Man har dog alligevel konstateret, at stofferne kan være med til at hæmme en lang række bivirkninger herunder for eksempel kvalme og svimmelhed. Klik ind på denne side, hvis du vil have mere info om cannabinoider.

 

De mest kendte cannabinoider – THC og CBD

THC og CBD er som sagt de mest kendte cannabinoider. Det er også disse stoffer, der er blevet forsket mest i og derfor også de stoffer vi ved mest om i forhold til effekter på den menneskelige krop. Tetrahydracanabinol også kendt under betegnelsen THC er det mest almindelige stof cannabis. Dette stof er det der gør, at man bliver skæv når man indtager cannabis i den ene eller anden form. Dette stof har dog også en lang række andre egenskaber. Det kan også være med til at lindre smerte og inflammation. Det har desuden en muskelafslappende effekt. Det kan også værke krampehæmmende. Bagsiden ved dette er dog at stoffet er euforiserende og derfor farligt for nogle mennesker.

CBD er derimod ikke euforiserende og har mange af de samme egenskaber som THC. Dette er det næst hyppigste aktive stof i marihuana og tilmed den mest almindelige i hamp planten. Fordelen ved dette stof er at man får de samme effekter som man får fra THC, men man slipper for at opleve at være skæv og sløv, som man ellers oplever ved indtag af THC. CBD er blandt andet en meget potent antioxidant, der er stærkere end både C-vitamin og E-vitamin. Stoffet kan være smertestillende og har neurobeskyttende middel. Det betyder at det kan have effekter i forhold til at forebygge en lang række sygdomme i hjernen. Det er desuden kvalmestillende og kan have en positiv påvirkning på blodtrykket hos mange.

 

 

Cannabis olie som kosttilskud

 

Der findes efterhånden en del præparater, hvor det aktive stof CBD indgår. Man kan således købe cannabis olie med CBD stoffet i og bruge det som et præventivt kosttilskud på linje med en lang række andre kosttilskud. Da der ikke er nogle euforiserende effekter ved stoffet, får man udelukkende de andre egenskaber fra cannabis planten og det fungerer derfor på højde med andre plantebaserede kosttilskud. Stofferne kan gå ind og påvirke på en lang række områder og kan derfor være et godt kosttilskud.

 

Kan CBD gavne vores kroppe?

 

CBD er et af de stoffer i cannabis, der er blevet forsket allermest i. CBD kan have en lang række positive effekter på den menneskelige krop. Der er lavet forskellige forsøg, der har forsøgt at påvise effekterne. Nogle af disse forsøg har vist at der kan være effekter, der kan hjælpe på kramper, kvalme. Der er også forsøg der har forsøgt at vise de gavnlige effekter af CBD i forhold til cancer samt neurobeskyttende egenskaber. Andre forsøg igen har forsøgt at påvise de effekter som stoffet kan have på vores psyke. Man kan derfor forstille sig at stofferne kan have positive effekter på mennesker med en lang række både fysiske og psykiske sygdomme. Det kunne være depression, cancer, sklerose, diabetes, gigt og en lang række af sygdomme.