Guide til at begynde selvudvikling med enneagram

10Enneagrammet er en klassisk og traditionel psykologisk model, som peger på ni forskellige og individuelle personlighedstyper. Se blot her for blandt andet at læse mere om enneagrammets oprindelse og historiske udvikling. Enneagrammet giver stor indsigt i både personlige og sociale relationelle situationer, og hermed en kort guide til at komme i gang med en selvudviklende proces med enneagrammet.

  • Få en bedre forståelse af din dagligdag. Når man først får øjnene op for betydningen af de ni forskellige personlighedstyper vil det kaste et helt nyt lys over ens forståelse af forskellige mennesker, som man omgås i det daglige. Og ikke mindst over ens egne reaktioner og handlinger i forhold til disse folk.

  • Sundere og mere givende kommunikation. I forlængelse af ovenstående punkt vil det bestemt også gavne de kommunikative forhold, som man befinder sig under, hvis man er klar over, hvilke personlighedsmæssige forbehold eller hensyn, man skal gøre sig. Man kan tage højde for den på forhånd og dermed sikre sig, at langt de fleste situationer vil udspille sig.

  • Dybere og klarere selvindsigt. Når man skal finde sin personlighedstype med et ennagram, er der naturligvis en hel del selvransagning på spil, og det er også første skridt i en selvudviklingsproces. At man vender blikket indad og virkelig tænker over, hvordan man har det, og hvordan man vil reagere i forskellige situationer. Det kan være utrolig gavnligt at lade inspirationen til en sådan selvrefleksion begynde udefra, fordi man ellers kan have tendens til at være lidt blind overfor visse følelsesmæssige ting, der kan virke lidt ubehagelige at komme ind på.

Således er der altså en række gode grunde til at begynde en selvudviklingsproces med et enneagram, der kan hjælpe én til at finde ud af hvilken personlighedstype man tilhører, og hvordan man skal agere i henhold dertil.